Запослени

Радовановић Љиљана-професор разредне наставе  
Грујић Снежана-професор разредне наставе  
Јанићијевић Биљана-професор разредне наставе  

Ана Арсић-професор разредне наставе
 
   Тодоровић Tеодора-наставник математике  
Макиш Зоран-дипл. инг. прехрамбене технологије   


Влајић Јелена - васпитач  
Миљковић Звездана - васпитач  

Станојевић Звездана-професор српског језика  
   Радановић Слађана-дипломирани професор географије  
   
Лукић Мирјана-дипломирани биолог  
Радосављевић Драган-професор физике и хемије  
   Аца Арсић -   
Стојковић Емина-професор историје  
Матејић Марина-професор историје  
Афродита Николић-професор енглеског језика  
   
Драгуљевић Маринела-професор француског језика и књижевности  
Михајловић Весна-професор информатичког и техничког образовања  
Наташа Ботић-
Иво Ђорђевић-
Драгана Живојиновић
Зоран Мартиновић
 
Миливојевић Љубиша-дипломирани музички педагог  
Филиповић Драгана-МАСТЕР професор физичког васпитања  
Петар Јанковић-  
Ненад Стојановић  


Милицановић Радиша - помоћни радник  
Јаношевић Јасмина - помоћна радница  
Николић Бојан - помоћни радник  
Јанковић Славиша - помоћни радник  
   
   
Стојановић-Нећак Љиљана - дипломирани правник, секретар  
Мирјана Љубисављевић  
Ђорђевић Љиљана - дипломирани педагог
Соња Живановић-Велиборовић
 

Марина Јанковић- мастер професор језика и књижевности, директор школе