Контакт


Телефон:
ДИРЕКТОР    о12 348 57о
СЕКРЕТАР     о12 348 57о
Админ. радник о12 348 765
Канцеларија о12 348 763
Подручно одељење Стамница о12 358 о19

mail:  [email protected]